Historie a Vojenství

 

Nejprodávanější

0
100001010000
Značky

Stránka 1 z 3 - 281 položek celkem

 • big financni straz na severu cech Ula 421481 Kód: ADAMA22-64908
  Finanční stráž na severu Čech (Lužické hory a Šluknovský výběžek) - stejnokroje - výstroj - výzbroj

  Katalog Finanční stráž na severu Čech na svých téměř 100 stranách provádí celkovou historií sboru. Obsahuje nejdůležitější informace, data a fakta. V Katalogu je několik set dobových fotografií a ilustrací. Je zde i mnoho fotografií stejnokrojů a ostatní výstroje a výzbroje a to od vzniku sboru v roce 1843 až do jeho likvidace v roce 1949. 

  Kniha od Jaroslava Beneše Vás seznámí se základními milníky ve vývoji finanční stráže v oblasti Lužických hor a Šluknovského výběžku, a to od vzniku sboru v roce 1843 až do jeho likvidace v roce 1949. V knize, tedy vlastně výstavním katalogu, najdete to nejdůležitější a nejzajímavější, co bylo na výstavách prezentováno. Vzhledem k rozsahu katalogu do něj nešlo zařadit všechny informace, všechny fotografie a exponáty, které mohli návštěvníci výstav vidět na vlastní oči. Na druhou stranu je v katalogu pro větší názornost stejnokrojového vývoje sboru finanční stráže představeno více stejnokrojů z různých období, než bylo ukázáno na výstavách. 2019, 91 stran. Kniha je nová. 

  349 Kč
 • FILMOVÝ PLAKÁT HRA O JABLKO - A4 -LIBOR FÁRA Kód: BOX33-FOLIE6-15
  FILMOVÝ PLAKÁT HRA O JABLKO - A4 -LIBOR FÁRA

  Originál krásného plakátu, kterým okouzlíte nejen sebe, ale i svoji návštěvu. Velikost A4.

  Autor: Libor Fára
  Původ filmu: ČSSR
  Rok vzniku plakátu: 1976

  Režie: Věra Chytilová

  299 Kč
 • CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA PARDUBICE TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU ZPRAVODAJ 1931 Kód: AD19/AUIESHO
  CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA PARDUBICE TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU ZPRAVODAJ 1931

  CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA PARDUBICE TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU ZPRAVODAJ 1931, FORMÁT A3, 17 ČÍSEL. VELMI PĚKNÝ STAV. UVNITŘ ZLATÁ PŘILBA, ZÁVOD VELKÁ PARDUBICKÁ ATD.

  PRO ZÁJEMCE SHRNUTÍ SLAVNÉ VÝSTAVY: 

  Celostátní výstava tělesné výchovy a sportu v Pardubicích r.1931 byla největší a nejslavnější akcí města v jeho historii. Byla velkolepá, Pardubice se téměř na půl roku staly centrem republiky, celostátní tisk o ní neustále psal v superlativech a nazýval ji "bílou pohádkou". Původcem myšlenky byl arch. Bohumil Korbel, ředitel pa. průmyslového muzea. Pro uspořádání byla založena Výstavní akciová společnost: město Pa., pa. elektrické podniky, Občanská záložna, Okresní hospodářský spolek. Za výstaviště byl vybrán zámecký příkop (dnešní Tyršovy sady) a Děkanská hráz se zasypaným korytem Městské řeky (dnešní Sukova tř.). Zamokřený příkop musel být vysušen, děkanská hráz i severní část dneš. nám. Republiky vydlážděny. Práce započaly 5.4.1930 a již 16.10. byla zahájena výstavba pavilonů. Zabíraly plochu 1289 m2 s prodejními stánky 14939 m2. Výstaviště navrhli arch.Pavel Janák a arch. Karel Řepa, ten s ing.Fr.Porůčkem byl pověřen řízením staveb. Pavilony byly lehké montované konstrukce, pro jednorázové použití se svítivě bílou omítkou. Jako trvalé stavby byl současně vybudován Okresní dům - hotel Grand, hlavní výstavní pavilon-nová budova Průmyslového muzea, a všesportovní stadion s tehdy nejdokonalejší klopenou cyklistickou drahou. Výstavu zahájil 31.5.1931 prezident T.G.Masaryk. Během výstavby byla uspořádána řada celostátních sjezdů, konfernecí aj.akcí jako: 6. Celostátní sjezd sdružení vodárenského a plynárenského, Celostátní sjezd průplavních a vodohospodářských spolků, 5.-8.6 Celost. sjezd čs.inženýrů, 11.6. Zájezd účastníků XV. Mezinár. zemědělského kongresu v Praze, 14.6 Celost.sjezd odbor. Organizací „Střed“., 21.6. Valný sjezd Jednoty čs.lékařů, 25.6. Den hoteliérů a velkorestauratérů ČS, 29.6. Všehádankářský sjezd, 1.7. Ceslost.sjezd učitelstva měšťanských škol, 5.a 6.7. Župní sjezd Čsl. Obce legionářské, Celost.sjezd Klubu inženýrů a stavitelů, Celost.sjezd společesntva řezníků a uzenářů, 11.a 12.7. Celost. sjezd poštovních a telegrafních zaměstnanců, Sjezd Čsl. Červeného kříže, 30.7. Zájezd válečné školy království rumunského, 25.a 26.7. Celost. sjezd obchodních gremií, 2.8.1931 sjezd Čsl.strany národně socialistické, kterého se účastnil ministr zahraničí Eduard Beneš, 15.a 16.8. manifestační sjezd Národní jednoty severočeské, 30.8. Sjezd a den pardubických rodáků a staročeské posvícení, 7.9. Den čs.spořitelen, 19.9. Tábor Sokolstva na 100.výročí narození dr.Miroslava Tyrše a mnoho další, některé dny se konalo i pět akcí. A na všesportovním stadionu TGM se konaly mnohé sportovní a tělovýchovné události jako: 4.6. 1.mezinárodní utkání v kopané ČSR-Maďarsko (3:0) před 10000 diváky, 31.7. první plochá dráha na atletické škvárové dráze - 1.ročník plochodrážního Memoriálu Jiřího Christiána Lobkovice, tehdy našeho nejlepšího automobilového závodníka, který zahynul na automobilovém okruhu AVES v Berlíně, 8.8. na pa.stadionu zahájeny dvoudenní II.Masarykovy lehkoatletické hry, za účasti 61 zahraničních atletů z 9 zemí, 15.8. fotbalové utkání jedenáctky S.K.Pardubic s mužstvem Vlasty Buriana (4:5), 30.8. lehkoatletický přebor východních Čech, 12.9. tělovýchovná akademie AFK Stráže bezpečnosti, 13.9. cyklistický přebor východních Čech na klopené dráze, 27.9.-3.10 na stadiony mezinárodní závody jezdecké. V rámci výstavby se konala Zlatá přílba, Juniorský tenisový přebor, letecký den, cyklistický závod Pardubice-Praha, Velká Pardubická, a j. Byla to dnes nepředstavitelná činnost, kterou připravovaly desítky dobrovolných spolupracovníků v řádě komisí, které pracovaly ve staré reálce, uvolněné po otevření nové r.1929. Dne 4.9. otevřeno kino "Bio Sport" v novém hotelu Grand filmem "Fidlovačka". Uzamčením její brány ukončil Výstavu pa.starosta Znojemský 4.10. 1931. Po výstavě většina pavilonů byla rozebrána. Do 70. let 20.stol. sloužily v Tyršových sadech pavilony: kavárna U jezírka, taneční síň Rotunda a Autopavilon, i ty zanikly beze stopy. Neslavně dopadly i tři trvalé stavby: Všesportovní stadion TGM, po r.1950 Gottwaldův, obecně nazývaný letní je v dezolátním stavbu, cyklistická dráha byla odbourána, z hotelu Grand je obchodní centrum Grand a o Průmyslovké muzeum Pardubice přišly, v budově je dnes Střední průmyslová škola potravinářské technologie. Klidové promenádní prostory dneš. Sukovy tř. a nám. Republiky byly přeměněny na průtah městem. K pokusu opakovat takovou událost bohužel již nedošlo. Akce "Pardubice město kultury a sportu 1979" v areálu Sokolovny, k níž podnět vyšel i z KPP, nebyl ani stín 1.CVTaS.
  Dojmy anglického žurnalisty. Za svého pobytu v Bruselu četl jsem, že první jezdecké závody v ČSR budou v Pardubicích 25.září. Plukovník gen.štábu dr.Josef Koutňák mne pozval a nabídl mi pohostinství. Po mém příjezdu dostalo se mi pozvání k návštěvě výstavy, stadionu i všech jízdáren.
  Výstava byla velmi zajímavá pro každého sportsmana a speciálně pro Angličana. Procházeje výstavními sály byl jsem potěšen pohledem na mnoho různých obrazů, věnovaných kultuře těla a všem jejím odvětvím. Chápu se této příležitosti a vyslovuji slova úcty mé vlasti, která jako matka a průkopnice všech her a sportů vidí je zdomácnělé po celém světě. Za mých mladých dnů neviděl jsem v Evropě nikde hráti football, zatím co dnes v každé malé vesničce možno spatřit brankové tyče a mladé hochy kopající míč. Boxing byl tenkrát neznámý, rovněž tak dostihy koní, tenis,hockey, plování a polo. Nakonec děkuji z celého srdce za všechny laskavosti, které Pardubice projevily starému anglickému důstojníku, který sem přišel, aniž znal slova českého. Jako v armádě v celku i jednotlivci záleží na žaludku, a tak musím projevit svou vděčnost i svému mladému hostiteli , hoteliéru na Veselce Košťálovi (s jeho plynulou angličtinou), který přicházel a obsloužil mne tak pečlivě, že jeho podnik mohu všem cizincům do Pardubic přišedším vřele doporučit. Zdroj: http://www.parpedie.cz/cti-zaznam.php?id=Celostatni_vystava_telesne_vychovy_a_sportu

  3 000 Kč
 • Akce Kámen Kód: ADAMA21-644D59
  Akce Kámen

  Argo, 2022, 120 stran. Nová, nepoužitá (ještě zatavená ve fólii, nerozbalená)

  Máloco na světě ilustruje bestialitu čs. komunistů tak jasně jako Akce Kámen. Prakticky všechny zločiny jim prošly, jediné, co můžeme dnes dělat, je o nich srozumitelnou metodou informovat děti.  

  Akce Kámen byla provokační metoda StB cílená na ty československé občany, kteří se po vítězném Únoru 1948 pokusili ilegálně přejít pěšky státní hranici s Německem a dostat se do americké okupační zóny. Za tímto účelem byla (ještě na území Československa) zřízena falešná státní hranice. Po jejím „překročení“ zastavila uprchlíky falešná hlídka německé pohraniční stráže. Následně byli takto zadržení emigranti dovedeni do falešné úřadovny polního důstojníka americké vojenské kontrarozvědky. Úřadovna byla realisticky zařízena tak, aby ve zde zpravodajsky vyslýchaných uprchlících vzbuzovala reálnou iluzi kanceláře americké vojenské kontrarozvědky. Cílem fiktivního výslechu bylo vylákat z emigranta výpovědi o jeho činnosti proti režimu, o jeho spolupracovnících žijících dosud na území Československa a přimět jej případně k tomu, aby dobrovolně odevzdal i (měl-li nějaké) vlastněné zbraně. Po skončení fiktivního výslechu byli uprchlíci odváděni do sběrného tábora. Během této cesty došlo k jejich „zabloudění“ na území Československa a jejich zatčení. Nebo během cesty do tábora byli na „německém území“ přepadení hlídkou SNB, zatčeni a „uneseni“ zpět do Československa. Informace lstí získané od uprchlíka ve fiktivní úřadovně americké vojenské kontrarozvědky byly následně použity při procesu směřujícím k jeho odsouzení k vysokému trestu odnětí svobody. StB dále využila i informace, které emigrant uvedl o svých spolupracovnících žijících dosud na území Československa. Příslušníci StB i jejich tajní spolupracovníci se při akci Kámen mnohdy obohacovali tím, že okrádali zatčené a mnohé z nich potom i zavraždili.

  Populárně-naučný komiks přibližuje téma komunistických zločinů typu akce "Kámen".Původcem těchto stále ještě málo známých a kdysi přísně utajovaných akcí byla Státní bezpečnost, která tyto nezákonnosti páchala v Československu už krátce po únorovém převratu. Badatelka Václava Jandečková se snaží šířit povědomí o těchto nepromlčených zločinech v nejrůznějších formách, tentokrát v komiksu. Akce spočívaly v organizování pastí pro předem vytipované oběti vyprovokované k útěku z Československa. Vše bylo vymyšleno tak, aby StB mohla vyslýchat vyhlédnuté osoby na falešných německých celnicích v domnělých úřadovnách americké vojenské kontrarozvědky.

  300 Kč
 • 1709021894042 c13e896e 56de 42aa 82fb 33e612947df7 Kód: ANDREA-120-AUIESHO-BILE DESKY
  REKLAMNÍ CEDULE OBCHOD KÁVOU LAHŮDKAMI A VÍNEM JOSEF POPEK BLOVICE - ORIGINÁL KARTON

  REKLAMNÍ KARTONOVÁ CEDULE OBCHOD KÁVOU LAHŮDKAMI A VÍNEM JOSEF POPEK BLOVICE - ORIGINÁL KARTON, IA STAV, BEZ POŠKOZENÍ. ROZMĚRY 19*35 CM. VHODNÉ DO SBÍRKY NEBO DO MÍSTOPISNÉ SBÍRKY MĚSTA BLOVICE. 

  Vhodné k zarámování jako skvělý doplněk do muzea, bytu, kanceláře či Vašeho podniku, pokud máte rádi originalitu a nezaměnitelný vintage styl.

  1 490 Kč
 • Henry Ford - fakta a problémy Karel Hoch - 1928 Kód: AD5-64260
  Henry Ford - fakta a problémy Karel Hoch - 1928

  Henry Ford - fakta a problémy

  Karel Hoch - 1928 - 183 str.

  Vazba: Pevná, Stav: Velmi dobrý, Nakladatel: Družstevní práce Praha, Jazyk: česky, Edice: 9. svazek ed. Svet

   

  139 Kč
 • VÁLEČNÉ DENÍKY OLGA HORNÍČKOVÁ MILOŠ NOVÁK Kód: A2-000SSA2
  VÁLEČNÉ DENÍKY OLGA HORNÍČKOVÁ MILOŠ NOVÁK

  Před vypuknutím války její rodina i ostatní úředníci čs. vyslanectví opustili Polsko a přeplavili se do Francie. Tam se Olička a její sestra Vlastenka setkala s čs. letci. V červnu 1940, s příchodem nacistů, všichni uprchli do Anglie. Horníčkova rodina je

  249 Kč
 • Statečnost je ženského rodu Kód: AD18-64110
  Statečnost je ženského rodu

  Atentát na Heydricha a Praha v době následné heydrichiády. Všichni napjatě sledují drama parašutistů v kryptě kostela v Resslově ulici, které vyústí v již dobře známý tragický konec.

  Jména mužských hrdinů jsou všem dobře známá. Jsou ale i ženské hrdinky. Mnohé širší veřejnosti většinou neznámé. Přesto by bez jejich pomoci, odvahy a obětavosti mnohé události proběhly přinejmenším jinak. Na rozdíl od známých mužských hrdinů neměly za sebou vojenský výcvik, nebyly trénované na boj s nepřítelem, vlastně vůbec nechtěly bojovat. Situace je donutila. A pocit, že se zlem se musí bojovat.

  Nasadily život svůj i svých rodin. Podporovaly svoje muže i zcela neznámé vojáky, kteří přišli bojovat s okupanty. Byly statečné, proto je Statečnost ženského rodu.

  Na stránkách této knihy nám autorka představuje třináct žen a dívek, které pomáhaly parašutistům.

  Pěkný antikvární stav. 

  100 Kč
 • DOBŘÍ VOJÁCI PADLI PLK. STANISLAV REJTHAR - PĚKNÝ STAV - 2002 Kód: AD18-0000D0DAA2
  DOBŘÍ VOJÁCI PADLI PLK. STANISLAV REJTHAR - PĚKNÝ STAV - 2002

  PLK. STANISLAV REJTHAR: DOBŘÍ VOJÁCI PADLI, PRAHA 2002, 302 STRAN, PĚKNÝ STAV. 

  249 Kč
 • Slavné vily Prahy 6 Osada Baba 1932-1936 Kód: AD2-VVB
  Slavné vily Prahy 6 Osada Baba 1932-1936

  Publikace sleduje vývoj realizace a výstavby vilové čtvrti osada Baba v Praze 6, která je významná pro svou moderní funkcionalistickou architekturu. Dokumentuje přípravy, zahraniční vliv na výstavbu i urbanistický kontext. Detailně je popsáno celkem 33 domů (z toho jeden nerealizovaný projekt), nechybí fotografie či plánky. Kniha přináší také celou řadu nových a dosud nepublikovaných archivních materiálů, dva rozhlasové projevy týkající se výstavby a krátké informace o architektech, kteří domy projektovali. V závěru jmenný rejstřík a výběr z bibliografie. 2013, 188 stran, pěkný stav.

  490 Kč
 • LA REVUE DU SKI 1934 - KOMPLETNÍ ROČNÍK - ST. MORITZ - INNSBRUCK - CHAMONIX - MÓDA - LYŽE - ZÁVODY DEKORACE DO HORSKÉHO HOTELU Kód: 432111-POLICEU944A
  LA REVUE DU SKI 1934 - KOMPLETNÍ ROČNÍK - ST. MORITZ - INNSBRUCK - CHAMONIX - MÓDA - LYŽE - ZÁVODY DEKORACE DO HORSKÉHO HOTELU

  DEKORACE DO HORSKÉ CHALUPY - FRANCOUZSKÝ ALPSKÝ LYŽAŘSKÝ ČASOPIS, ROČNÍK 1934 VČETNĚ OBÁLEK, KOMPLET 10 ČÍSEL, CCA 500 STRAN, ČETNÉ ČB. FOTOGRAFIE, REKLAMY, LYŽAŘSKÉ VYBAVENÍ, MÓDA ŽEN NA LYŽÍCH, ZÁVODY, ZÁVODNÍCI, MÍSTOPIS APOD. PRASKLÝ ODDĚLENÝ HŘBET. DO SBÍRKY NEBO JAKO LUXUSNÍ DAR PRO CELOŽIVOTNÍHO LYŽAŘE.  24 FOTOGRAFIÍ V ROZKLIKU.

  1 800 Kč
 • dobyti rise inku orig celoplatena vazba s prebal 390865 Kód: 1-00S0S213
  Dobytí říše Inků orig. celoplátěná vazba s přebal

  Dobytí říše Inků

  orig. celoplátěná vazba s přebalem, nažloutlé listy, obsahuje čb. obrazové přílohy, 1. vydání
  Autor: John Hemming
  Rok vydání: 1977
  Počet stran: 442
  Vydal: Odeon, Praha
  Stav: velmi dobrý stav

  50 Kč
 • Zábava a slavnosti staré Prahy Míka, Zdeněk - uvnitř např. historie pražské kavárny Louvre Slavia Arco Kód: RETTIGSLUKNOV63936
  Zábava a slavnosti staré Prahy Míka, Zdeněk - uvnitř např. historie pražské kavárny Louvre Slavia Arco

  Zábava a slavnosti staré Prahy

  Míka, Zdeněk, ill. Obrazové a fotografické přílohy - 2008 - 351 s. str.

  Ostrov, Praha 2008, 1. vyd., il.: Obrazové a fotografické přílohy
  Vazba: originální, vázaná s přebalem
  Stav: Velmi pěkný zachovalý

   

  590 Kč
 • Zářijové noci - filmový scénář na motivy divadelní hry Pavla Kohouta : Zaznamenáno podle literárního scénáře a natočeného filmu Pavel Kohout, Vojtěch Jasný, František Daniel Naše vojsko 1957 Kód: AD6-63852
  Zářijové noci - filmový scénář na motivy divadelní hry Pavla Kohouta : Zaznamenáno podle literárního scénáře a natočeného filmu Pavel Kohout, Vojtěch Jasný, František Daniel Naše vojsko 1957

  Zářijové noci : Filmový scénář na motivy divadelní hry Pavla Kohouta : Zaznamenáno podle literárního scénáře a natočeného filmu

  Pavel Kohout, Vojtěch Jasný, František Daniel

  Naše vojsko | 1957, dobová převazba. 

   

  70 Kč
 • Hroch (filmový plakát, film ČSSR 1973, režie Karel Steklý, Hrají: Svatopluk Matyáš, Helga Čočková, Oldo Hlaváček) - A3 Kód: ANDREA-102
  Hroch (filmový plakát, film ČSSR 1973, režie Karel Steklý, Hrají: Svatopluk Matyáš, Helga Čočková, Oldo Hlaváček) - A3

  Originál krásného plakátu, kterým okouzlíte nejen sebe, ale i svoji návštěvu. Neznatelně přeloženo na 1/2.

  Původ filmu: ČSSR
  Rok vzniku plakátu: 1974

   

  499 Kč
 • FILMOVÝ PLAKÁT OSLÍ KŮŽE - A3 Kód: ANDREA-101
  FILMOVÝ PLAKÁT OSLÍ KŮŽE - A3

  Originál krásného plakátu, kterým okouzlíte nejen sebe, ale i svoji návštěvu. Neznatelně přeloženo na 1/2.

  Luxusní doplněk interiéru, který si nikdo nemůže zítra koupit, protože obvykle na trhu k dostání nebývá... Jen si ho představte, zarámovaný pod sklem na stěně u sebe doma a návštěvě říkáte: "Jaroš měl krásné plakáty, Fešáka Huberta,  Ať žijí duchové, Jak utopit dr. Mráčka, nebo právě tento s Jean Maraisem a Catherine Deneuve..."

  Autor: Alexej Jaroš
  Původ filmu: Francie
  Rok vzniku plakátu: 1972

   

  590 Kč
 • Od zítřka nečaruji (filmový plakát, film ČSSR 1979, režie Jindřich Polák, Hrají: Otto Šimánek, Vlastimil Brodský, Zdena Hadrbolcová) Kód: ANDREA-100
  Od zítřka nečaruji (filmový plakát, film ČSSR 1979, režie Jindřich Polák, Hrají: Otto Šimánek, Vlastimil Brodský, Zdena Hadrbolcová)

  Originál krásného plakátu, kterým okouzlíte nejen sebe, ale i svoji návštěvu. Přeloženo neznatelně na 1/2.

  Luxusní doplněk interiéru, který si nikdo nemůže zítra koupit, protože obvykle na trhu k dostání nebývá... Jen si ho představte, zarámovaný pod sklem na stěně u sebe doma a návštěvě říkáte: "Pan Tau byl prostě pan Tau..."

  Autor: Neznámý
  Původ filmu: ČSSR
  Rok vzniku plakátu: 1979

  Režie: Jindřich Polák

   

  200 Kč
 • FILMOVÝ PLAKÁT HRA O JABLKO - A3 Kód: ANDREA-98D
  FILMOVÝ PLAKÁT HRA O JABLKO - A3

  Originál krásného plakátu, kterým okouzlíte nejen sebe, ale i svoji návštěvu. Přeloženo na 1/2, oboustranný tisk, v rozích dírky po špendlících. 

  Luxusní doplněk interiéru, který si nikdo nemůže zítra koupit, protože obvykle na trhu k dostání nebývá... Jen si ho představte zarámovaný pod sklem na stěně u sebe doma. 

  Autor: Libor Fára
  Původ filmu: ČSSR
  Rok vzniku plakátu: 1976

  Režie: Věra Chytilová

  300 Kč
 • FILMOVÝ PLAKÁT HRDINOVÉ Z TELEMARKU - A3 Kód: ANDREA-93
  FILMOVÝ PLAKÁT HRDINOVÉ Z TELEMARKU - A3

  Originál krásného plakátu, kterým okouzlíte nejen sebe, ale i svoji návštěvu. Přeloženo na 1/2, drobně v pravém dolním rohu pomačkáno, formát A3. Razítko dne a hodiny promítání. 

  Luxusní doplněk interiéru, který si nikdo nemůže zítra koupit, protože obvykle na trhu k dostání nebývá... Jen si ho představte, zarámovaný pod sklem na stěně u sebe doma a návštěvě říkáte: "To je plakát na film z roku 1965 o skutečném příběhu sabotáže  norských a britských výsadkářů z února 1943, která byla namířena proti nacisty ovládané továrně na norském území, v níž se vyráběla těžká voda pro německý jaderný program." 

  Autor: Eduar Hájek
  Původ filmu: Británie
  Rok vzniku plakátu: 1967

  1 000 Kč
 • Důvěřujeme Vám! propagační plakát Pražského jara - Dubček - Svoboda Kód: ANDREA-39
  Důvěřujeme Vám! propagační plakát Pražského jara - Dubček - Svoboda

  Proti provokacím - rozvaha. Proti rozvratu - jednota. Proti násilí - opovržení. Pravda vítězí! Rozměry 40*62 cm, levý dolní roh utržen viz fotografie. Vhodné do muzea nebo jako retro výzdoba. 

  250 Kč
 • Božena Němcová - česká kolonie dětská v Cirkevnici u Rjeky, na chorvatském pobřeží Adrie, 192? Kód: 77777-8
  Božena Němcová - česká kolonie dětská v Cirkevnici u Rjeky, na chorvatském pobřeží Adrie, 192?

  Božena Němcová - česká kolonie dětská v Cirkevnici u Rjeky, na chorvatském pobřeží Adrie. Původní brož ve velmi zachovalém stavu. 30 Stran, rozměry: 16*12 cm. Vydáno v počátkem 20. let. minulého století. 

  690 Kč
 • ČASOPIS PRVNÍ REPUBLIKA - UVNITŘ ZBROJOVKA BRNO - KARDAUS - JAWA 700 - KRITICKÁ STUDIE HITLER - UP ZÁVODY - ŠKODA SUPERB Kód: 111-A561-A
  ČASOPIS PRVNÍ REPUBLIKA - UVNITŘ ZBROJOVKA BRNO - KARDAUS - JAWA 700 - KRITICKÁ STUDIE HITLER - UP ZÁVODY - ŠKODA SUPERB

  PĚKNĚ DOCHOVANÝ VÝTISK PRVOREPUBLIKOVÉHO ČASOPISU MĚSÍC Č.4/1936 FORMÁTU A3, 30 STRAN. HŘBET DORBNĚ POŠKOZEN. UVNITŘ NALEZNETE ŘADU ZAJÍMAVOSTÍ POČÍNAJE CELOSTRÁNKOVÝMI BAREVNÝMI REKLAMY OD FRANTIŠKA KARDAUSE NA BRNĚNSKÉ ZETKY, PŘÍKLADY MÓDY JARA 1936, KRITICKOU STUDIÍ O FENOMÉNU ADOLF HITLER ATD. VŠE PODROBNĚ NAŠE FOTOGALERIE.  

  2 490 Kč
 • VZDUCHOVKA SLAVIE 612 Česká zbrojovka n. p.Uherský Brod - reklamní prospekt A5 -rok 1961 - anglicky Kód: 444444-90CCC
  VZDUCHOVKA SLAVIE 612 Česká zbrojovka n. p.Uherský Brod - reklamní prospekt A5 -rok 1961 - anglicky

  VZDUCHOVKA SLAVIE 612 Česká zbrojovka n. p.Uherský Brod - reklamní prospekt A5 -rok 1961 - anglicky, 1 list, 2 strany. Bezvadný stav. Pokud prospekt přidáte ke sbírkové zbrani, automaticky zvýšíte její hodnotu pro budoucí prodej.  

  800 Kč
 • Jahrbuch der Automobil - und Motorboot-Industrie im Auftrag des Deutschen Automobil-Verbandes Berlin 1904 razítko KAREL PAŠEK TOVÁRNA NA MOTORY SMÍCHOV Kód: 1973-100-VPRAVO111AAAHHH
  Jahrbuch der Automobil - und Motorboot-Industrie im Auftrag des Deutschen Automobil-Verbandes Berlin 1904 razítko KAREL PAŠEK TOVÁRNA NA MOTORY SMÍCHOV

  CCA 120 LET STARÁ PŮVODNÍ ROČENKA AUTOMOBILOVÉHO A LODNÍHO (MOTOROVÉHO) PRŮMYSLU. VYDAL NĚMECKÝ AUTOMOBILOVÝ SVAZ, ERNST NEUBERG, BERLÍN 1904. 578 STRAN PLUS 32 STRAN REKLAMY VZADU. PŮVODNÍ ČERVENÁ PLÁTĚNÁ VAZBA S ROZMĚRY 20*24 CM. MENŠÍ STOPY OPOTŘEBENÍ. REKLAMNÍ PŘÍLOHA VZADU, 32 STRAN, DROBNĚ UVOLNĚNA Z VAZBY VIZ FOTOGALERIE PRODUKTU (KAŽDOU FOTOGRAFIE MOŽNO DÁLE ROZKLIKNOUT DO VĚTŠÍHO ROZLIŠENÍ).

  KNIHA JE V PĚKNÉM STAVU, NIKDY NEBYLA SKLADOVÁNA VE VLHKU. RARITOU TOHOTO EXEMPLÁŘE JE RAZÍTKO MAJITELE Z TITULNÍ STRANY: KAREL PAŠEK, TOVÁRNA NA MOTORY, PUMPY A VODOVODY, PRAHA SMÍCHOV. FIRMA KAREL PAŠEK PRAHA SMÍCHOV MJ. VYRÁBĚLA MOTORY PETROLINOVÉ, LIHOVÉ, PLYNOVÉ, STOJATÉ I LEŽATÉ, STABILNÍ I POJÍZDNÉ, JAKOŽ I MOTORY PETROLEJOVÉ (NAFTOVÉ) LEŽATÉ KONSTRUKCE BEZ VENTILŮ, MOTORY DVOUDOBÉ A TZV. RYCHLOBĚŽKY.  

  EXKLUZIVNÍ RARITA DO MUZEA NEBO DO SOUKROMÉ SBÍRKY. PRO ZAJÍMAVOST UVÁDÍME ODKAZ NA ČLÁNEK O VILE TOVÁRNÍKA PAŠKA, KTERÁ PŘED ČASEM ZNOVU OŽILA VIZ PROKLIK ZDE.

  6 000 Kč
 • Sellier a Bellot - BLANICKÉ STROJÍRNY VLAŠIM - REKLAMNÍ PROSPEKT KULOVÝCH NÁBOJŮ 1959 Kód: 44444-90ASSE2
  Sellier a Bellot - BLANICKÉ STROJÍRNY VLAŠIM - REKLAMNÍ PROSPEKT KULOVÝCH NÁBOJŮ 1959

  Sellier a Bellot - BLANICKÉ STROJÍRNY VLAŠIM - REKLAMNÍ PROSPEKT NÁBOJŮ 1959

  ROZMĚRY 17*15 CM, 10 STRAN, DROBNĚ POMAČKÁNO, ORIGINÁL PROSPEKTU Z ROKU 1959 DO SBÍRKY NEBO DO MUZEA REKLAMY SOCIALISTICKÉHO ČESKOSLOVENSKA.

  850 Kč
 • Sellier a Bellot - BLANICKÉ STROJÍRNY VLAŠIM - REKLAMNÍ PROSPEKT NÁBOJŮ 1959 Kód: 44444-90ASE
  Sellier a Bellot - BLANICKÉ STROJÍRNY VLAŠIM - REKLAMNÍ PROSPEKT NÁBOJŮ 1959

  Sellier a Bellot - BLANICKÉ STROJÍRNY VLAŠIM - REKLAMNÍ PROSPEKT NÁBOJŮ 1959

  ROZMĚRY 17*15 CM, 8 STRAN, ORIGINÁL PROSPEKTU Z ROKU 1959 DO SBÍRKY NEBO DO MUZEA REKLAMY SOCIALISTICKÉHO ČESKOSLOVENSKA.

  800 Kč
 • Tajemství západní hranice - Chebsko, Tachovsko, Domažlicko Kód: AD18-SSSS
  Tajemství západní hranice - Chebsko, Tachovsko, Domažlicko
  • autor: Šmída Zdeněk
  • rok vydání: 2021
  • nakladatelství: Starý most, Plzeň
  • ilustrátor:
  • ilustrace: barev. a čb. foto
  • vazba: pevná lamino
  • formát: 
  • počet stran: 235, nová, bezvadný stav

  369 Kč
 • Stíhací letadla 1939-1845 / Italie, Francie, SSSR, Československo, Polsko, Holandsko, Švédsko, Austrálie Kód: AD18-62366
  Stíhací letadla 1939-1845 / Italie, Francie, SSSR, Československo, Polsko, Holandsko, Švédsko, Austrálie
  • Autor: Válka Zbyněk
  • Rok vydání: 1999
  • Nakladatel: Votobia, Olomouc
  • Ilustrátor: ilustrace + fotopřílohy
  • Vazba: Originál brožovaná
  • Počet stran: 95
  • Stav knihy: pěkný stav

  70 Kč
 • Hrbek Ivan, Hrbek Jaroslav - Loďstva států účastnících se druhé světové válkyHrbek Ivan, Hrbek Jaroslav - Loďstva států účastnících se druhé světové války Kód: AD7-0D
  Hrbek Ivan, Hrbek Jaroslav - Loďstva států účastnících se druhé světové válkyHrbek Ivan, Hrbek Jaroslav - Loďstva států účastnících se druhé světové války

  Hrbek Ivan, Hrbek Jaroslav - Loďstva států účastnících se druhé světové války

  velmi dobrý stav, vydavatel: Naše vojsko, rok vydání :1994, vydání: 1, přebal: bez přebalu, 230 str., brožovaná

  50 Kč
 • Ženy ve válce 1939-1945 - Britské, americké, německé a ruské příslušnice armád Kód: AD17-62306
  Ženy ve válce 1939-1945 - Britské, americké, německé a ruské příslušnice armád

  Ženy ve válce 1939-1945 - Britské, americké, německé a ruské příslušnice armád

  Cassin-Scott, Jack - 2007 - 48 str.

  CPress, Vazba: laminovaná. Stav: velmi dobrý stav.

   

  100 Kč
 • Stíhací letadla 1939-45 VELKÁ BRITÁNIE - NĚMECKO Kód: AD16-S9936
  Stíhací letadla 1939-45 VELKÁ BRITÁNIE - NĚMECKO

  Vydalo nakladatelství Votobia, Olomouc 1996. Stran 110 + obr. příloha. Původní brož, velmi dobrý stav. Rozměry: 14 x 20 cm.

  80 Kč
 • MEZI DVĚMA OCEÁNY - Zikmund, Hanzelka TATRA 87 - 1961 - 252 STRAN Kód: AD17-99S38
  MEZI DVĚMA OCEÁNY - Zikmund, Hanzelka TATRA 87 - 1961 - 252 STRAN

  MEZI DVĚMA OCEÁNY - Zikmund, Hanzelka TATRA 87 - 1961 - 252 STRAN - stav: zachovalá, původní s obálkou.

  80 Kč
 • TAM ZA ŘEKOU JE ARGENTINA - Zikmund, Hanzelka TATRA 87 - 1958 - Kód: AD17-9937
  TAM ZA ŘEKOU JE ARGENTINA - Zikmund, Hanzelka TATRA 87 - 1958 -

  TAM ZA ŘEKOU JE ARGENTINA - Zikmund, Hanzelka TATRA 87 - 1958 -386 stran - stav: zachovalá, původní s obálkou.

  80 Kč
 • Česká heraldika - Zenger Kód: AD17-62AS268
  Česká heraldika - Zenger

  Česká heraldika

  Zenger, Zdeněk Maria - 1978 - 158 s. str.

  Vyšehrad, Praha 1978, 1. vyd.
  Vazba: tvrdá s přebalem
  Stav: dobrý

  50 Kč
 • Cesta k dekretům a odsunu Němců Kód: AD17-62266
  Cesta k dekretům a odsunu Němců

  Cesta k dekretům a odsunu Němců

  Němeček, Jan, 2002, 152 stran, pěkný stav. 

  150 Kč
 • První doma Fajtl František NV Praha 1980 Kód: AD17-62265
  První doma Fajtl František NV Praha 1980

  První doma

  Fajtl František

  NV Praha 1980, čb. fotografie - 16 stran příloh, celopl. vazba s přebalem (otřepené okraje), 296 stran, 8°, dobře zachováno

   

  50 Kč
 • Československé automatické zbraně a jejich tvůrci Kód: AD17-62261
  Československé automatické zbraně a jejich tvůrci

  Československé automatické zbraně a jejich tvůrci

  Popelínský, Lubomír - 1999 - 198 s. str.

  Naše vojsko, Praha 1999, 1. vyd.
  Vazba: původní, pevná
  Stav: Pěkný.

  350 Kč
 • DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA 1939 - 1945 NA VLASTNÍ OČI Kód: AD17-62249
  DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA 1939 - 1945 NA VLASTNÍ OČI

  DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA 1939 - 1945 NA VLASTNÍ OČI

  Naše vojsko 2010 266 stran A4 Vázaná, lamino Bezvadný stav

   

  139 Kč
 • Dr. Karel Kramář (2 sv.) - 1936 Kód: AD1-62231
  Dr. Karel Kramář (2 sv.) - 1936

  r.v. 1936, nakladatel A. Pokorný , vázaná, 2 svazky 306+240 stran, výborný stav. 

  160 Kč
 • Dějiny zemí Koruny české 1+2 Kód: AD1-0062225
  Dějiny zemí Koruny české 1+2

  Dějiny zemí Koruny české 1+2

  Čornej, Petr - 1992 - 600 s. str.

  Paseka, 2x Výborná originální vazba

   

  150 Kč
 • Příručka praktické genealogie - jak sestavit rodokmen Kód: AD11-62219
  Příručka praktické genealogie - jak sestavit rodokmen

  2004, 187 stran, pěkný stav. 

  249 Kč
 • ZBYLO NÁS DEVĚT - JIŘÍ OSOLSOBĚ Kód: AD11-43
  ZBYLO NÁS DEVĚT - JIŘÍ OSOLSOBĚ

  240 STRAN. PĚKNÝ STAV. NÁKUPNÍ TIP: CENA POŠTOVNÉHO JE STEJNÁ, POKUD NAKOUPÍTE 1 NEBO VÍCE KNIH.

  50 Kč
 • T. G. Masaryk, Jan Herben, 1926 -327 stran Kód: AD6-0D0D0WE
  T. G. Masaryk, Jan Herben, 1926 -327 stran

  T. G. Masaryk, Jan Herben, 1926 -327 stran, pěkný stav, četné čb. fotografie. 

  100 Kč
 • HLASY SVOBODY ŽIJÍ - SPOJENECKÝ TISK V ANGLII - WW II - TIŠTĚNO V ANGLII - VÁLEČNÝ PROPAGAČNÍ PLAKÁT Kód: 111-A541Q
  HLASY SVOBODY ŽIJÍ - SPOJENECKÝ TISK V ANGLII - WW II - TIŠTĚNO V ANGLII - VÁLEČNÝ PROPAGAČNÍ PLAKÁT

  Výjimečně se vyskytující propagační plakát čs. exilové vlády v Londýně z období z období 2. světové války. Velikost 51 x 38 cm. Plakát znázorňuje spojenecké země bojující po boku Anglie a jejich tiskoviny. Při okrajích drobné trhlinky. V pravém dolním rohu "TIŠTĚNO V ANGLII". Dvakrát vodorovně a jednou svisle přehnuto. Vhodné do vojenského muzea nebo soukromé sbírky, protože plakát je nejen příkladem naší historie, ale i dokladem hrdinnosti těch, kteří proti nacistickému Německu bojovali se zbraní v ruce.

  5 000 Kč
 • Říjnová revoluce -Lev Trockij ; Přel. dr. V. Vacek - NÁKLADEM RUDÉHO PRÁVA - Komunistické knihkupectví a nakladatelství Rejman Rudolf 1920 Kód: AD15-000DS
  Říjnová revoluce -Lev Trockij ; Přel. dr. V. Vacek - NÁKLADEM RUDÉHO PRÁVA - Komunistické knihkupectví a nakladatelství Rejman Rudolf 1920

  Říjnová revoluce -Lev Trockij ; Přel. dr. V. Vacek - NÁKLADEM RUDÉHO PRÁVA - Komunistické knihkupectví a nakladatelství Rejman Rudolf 1920, formát A5, 111 stran, ve svazku jsou vevázána další dva nesouvisející tituly. Občasné skvrnky. Raritní titul. 

  1 390 Kč
 • Zápisky o válce Galské / Gaius Iulius Caesar, 1986 Kód: AD12-0DCV
  Zápisky o válce Galské / Gaius Iulius Caesar, 1986

  Zápisky o válce Galské / Gaius Iulius Caesar, 1986 - vazba: tvrdá, stav: zachovalá, původní obálka, stran 180, drobné opotřebení přabalu

  149 Kč
 • john mc cain monografie v anglictine historie usa 626887 Kód: 4546-ASDF
  JOHN MC CAIN MONOGRAFIE V ANGLIČTINĚ HISTORIE USA

  VYDÁNO 1999, 350 STRAN, PŘEBAL DROBNĚ OPOTŘEBEN.

  V angličtině, vhodné jako dárek pro angličtináře.

  100 Kč
 • Můj stříbrný vítr Antonín Kachlík Futura 2009 Kód: AD12-000DAAYXS
  Můj stříbrný vítr Antonín Kachlík Futura 2009

  A5, velmi dobrý stav, 155 stran. 

  100 Kč
 • Jak se dělal mír roku 1919 - Československo na konferenci ve Versailles Kód: AD12-0DUUI
  Jak se dělal mír roku 1919 - Československo na konferenci ve Versailles

  Jak se dělal mír roku 1919 - Československo na konferenci ve Versailles, A4, 40 stran, 1989, pěkný čistý stav. 

  50 Kč
 • a Kód: 125125-NAHOSRE NAD - U SLOVENSKATRELA
  Stará papírová reklama výroba sodové vody v Jičíně Katuše Fialová - 43*30 cm - litografie

  Nádherná litografická papírová tabule na firmu Katuše Fialová, výroba sodové vody a šumících limonád v Jičíně s rozměry přesující formát A3 (43 x 30 cm). V levém předním kole vytištěno "Printed in Germany". Některé ružičky při okrají poškozeny, jedna ružička oddělena viz fotografie. Nad hlavou řidičky je proděravění po hřebíku, na němž byla cedule kdysi pověšena. Vhodné do sbírky, místopisné publikace či k reklamnímu využití, protože motoristický motiv je skutečně překrásný.

  3 000 Kč
 • MOTOTECHNA final vaber stran4 Kód: 7533-A2ASAAKFD
  Mototechna - tuzemská i dovážená osobní vozidla na plakátech a v prospektech

  MOTOTECHNA stále představuje pro naše motoristy legendární a dnes znovu oživenou značku někdejšího monopolního prodejce automobilů na československém trhu. Celá historie MOTOTECHNY byla provázena rozsáhlou propagací prodávaných vozů mnoha značek z východního bloku i západní provenience. Kniha zachycuje nejzajímavější plakáty a  prospekty této éry doplněné o  technické údaje a historii konkrétních automobilů. Více po rozkliknutí...

  890 Kč
 • PRAGER PRESSE BILDERBEILAGE ROČNÍK 1927 - OBRAZOVÁ PŘÍLOHA - NEUBERTŮV HLUBOTISK - ČKD - ŠKODA PLZEŇ - POLDI KLADNO - ŽELEZÁRNY VÍTKOVICE - WALTER - RINGHOFFER - BAŤA - TATRA Kód: 432111-POLICESDOLE2AASZCELA2ADOLEH
  PRAGER PRESSE BILDERBEILAGE ROČNÍK 1927 - OBRAZOVÁ PŘÍLOHA - NEUBERTŮV HLUBOTISK - ČKD - ŠKODA PLZEŇ - POLDI KLADNO - ŽELEZÁRNY VÍTKOVICE - WALTER - RINGHOFFER - BAŤA - TATRA

  PRAGER PRESSE - SAMOSTATNĚ SVÁZANÉ HLUBOTISKOVÉ OBRAZOVÉ PŘÍLOHY Z ROČNÍKU 1927. TYTO PŘÍLOHY FORMÁTU CCA A3, TIŠTĚNÉ VYSOCE KVALITNÍM NEUBERTOVÝM HLUBOTISKEM, BYLY 1 x TÝDNĚ VOLNĚ VKLÁDÁNY DO NOVIN PRAGER PRESSE. SVAZEK OBSAHUJE VELKÉ MNOŽSTVÍ VÍCESTRÁNKOVÝCH, ZPRAVIDLA 4-40 STRÁNKOVÝCH, REKLAMNÍCH PŘÍLOH (NOVINY JAKO TAKOVÉ VYDÁVAL ORBIS, OBRAZOVÉ PŘÍLOHY, TZV. BILDERBEILAGE, BYLY TIŠTĚNY U NEUBERTA - TIEFDRUCK VON NEUBERT UND SOHNE). 

  PODROBNOSTI O HISTORII NĚMECKÉHO LISTU PRAGER PRESSE, KTERÝ Z VELKÉ ČÁSTI PO CELOU DOBU PRVNÍ REPUBLIKY DOTOVALA ČS. VLÁDA, A ZEJMÉNA PAK BLIŽŠÍ INFORMACE O OBSAHU OBRAZOVÉ PŘÍLOHY ROČNÍKU 1927 NALEZNETE NÍŽE:

  4 999 Kč
 • Česká panovnická a státní symbolika - Vývoj od středověku do současnosti (znaky, erby, vlajky, pečeti - publikace k výstavě) Kód: AD12-00D0DS
  Česká panovnická a státní symbolika - Vývoj od středověku do současnosti (znaky, erby, vlajky, pečeti - publikace k výstavě)

  Pavel Sedláček: Vývoj od středověku do současnosti. Výstava Státního ústředního archivu v Praze (září a říjen 2002). Vydal Ústřední archiv v Praze, 2002. 149 stran, původní brož. Stav: Nová. 

  150 Kč
 • Čeští spisovatelé Kód: A11-000AXXC4
  Čeští spisovatelé

  Čeští spisovatelé

  Volhejnová, Veronika Vydání: 2 Místo vydání: Havlíčkův Brod Počet stran: 64 s. Rok vydání: 2005 Vazba: vázaná Stav: velmi dobrý Nakladatel: Fragment 

  50 Kč
 • Osobnosti ducha českých dějin - 2003 - 64 str. Kód: A11-000AXXC2
  Osobnosti ducha českých dějin - 2003 - 64 str.

  Osobnosti ducha českých dějin

  Osobnosti ducha českých dějin Autor: Bělina, Pavel Vydání: 2 Místo vydání: Havlíčkův Brod Počet stran: 64 s. Rok vydání: 2003 Vazba: vázaná Stav: velmi dobrý 

   

  60 Kč
 • České královny Fidler Jiří - 2011 - 64 str. Kód: A11-000AXXC
  České královny Fidler Jiří - 2011 - 64 str.

  České královny

  Fidler Jiří - 2011 - 64 str.

  nakl. Fragment, 2011, vázaná, lamino, 64 stran, mnoho ilustrací, pěkný stav

  50 Kč
 • NIKDY NEROZBALENÝ RETRO TOALETNÍ PAPÍR - ZÁVOD ČERVENÁ ŘEČICE - DO MUZEA NEBO JAKO ŽERTOVNÉ PERPETUUM MOBILE - NA WC NIKDY NEZMIZÍ, NEPLNÍ TOTIŽ SVŮJ ÚČEL Kód: UELISEK-60924
  NIKDY NEROZBALENÝ RETRO TOALETNÍ PAPÍR - ZÁVOD ČERVENÁ ŘEČICE - DO MUZEA NEBO JAKO ŽERTOVNÉ PERPETUUM MOBILE - NA WC NIKDY NEZMIZÍ, NEPLNÍ TOTIŽ SVŮJ ÚČEL

  V DOBĚ SOCIALISMU BYLO MNOHO NEUVĚŘITELNÝCH BIZARNOSTÍ. KROMĚ TOHO, ŽE  TO BYLA DOBA, KDY "NA ROHU ULICE VRAH O MORÁLCE KÁŽE" (CITACE Z PÍSNĚ KARLA KRYLA), BYLO I V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ PRO SOCIALISTICKÉHO ČLOVĚKA MNOHO DALŠÍCH NEPŘEKONATELNÝCH POZORUHODNOSTÍ: NAPŘÍKLAD SKLÁDANÝ TOALETNÍ PAPÍR S 200 NEPŘÍJEMNĚ LESKLÝMI / HLADKÝMI LISTY ZA 1,30 TEHDEJŠÍCH KČS (MLÉKO STÁVALO 2 KČS, RESP. PLNOTUČNÉ 3,10 KČS) .

  TENTO NA PRVNÍ POHLED PRAKTICKY SKLÁDANÝ TOALETNÍ BYL VSKUTKU ZKUŠENOSTNĚ NEPŘENOSITELNOU ZÁLEŽITOSTÍ. NEBYLO JEDINCE, KTERÝ BY KDY ŘEKL, ŽE TATO VĚC SPLNILA SVŮJ ÚČEL - PŘESTO SE VESELE NABÍZEL A ZPRAVIDLA ZDOBIL PŘÍSLUŠNÁ MÍSTA VE VŠECH DOMOVECH A ZEJMÉNA VE VLACÍCH ČSD. REŽIM POTŘEBOVAL OBČANŮM I TURISTŮM DOKÁZAT, ŽE NA HYGIENU SVÝCH OBČANŮ MYSLÍ A ŽE NA NI ZKRÁTKA MÁ: JAK ON, TAK JEHO OBČANÉ...

  DNES, VÍCE JAK 33 LET PO SAMETOVÉ REVOLUCI, NABÍZÍME TENTO NIKDY NEOTEVŘENÝ PAPÍROVÝ ZÁZRAK VELECTĚNÉMU OBECENSTVU WEBOVÉHO PORTÁLU WWW.KOKICKOVI.CZ JAKO MILOU SBĚRATELSKOU RARITU. PAPÍR JE VHODNÝ JAK PRO RETRO MUZEUM, TAK PRO MILOVNÍKA KANADSKÝCH ŽERTÍKŮ. V PŘÍPADĚ, ŽE HO UMÍSTÍTE NA PŘÍSLUŠNÁ MÍSTA, "GARANTUJEME", ŽE HO NIKDO NIKDY NEVYPOTŘEBUJE, ON PROSTĚ NEPLNÍ SVŮJ ÚČEL.... LEDA SNAD VLAŠTOVKU Z NĚHO SLOŽITI LZE.

  SBĚRATELSKÝ TIP: DNES JE NAOPAK MOŽNÉ, Z POVAHY DANÉ VĚCI, TENTO BIZARNÍ PŘEDMĚT POUŽÍT K VYJÁDŘENÍ SYMBOLICKÉHO GESTA NAPŘ. PRO FRAJEŘINU, ALE I (NAMÁTKOU) K VYJÁDŘENÍ POHRDÁNÍ SVÝM OBCHODNÍM ČI ŽIVOTNÍM PARTNEREM. PAPÍR JE VŠAK VHODNÉ PŘEDTÍM DOBŘE ZABALITI DO DÁRKOVÉHO BALICÍHO PAPÍRU ČI KRABIČKY, ABY OBDAROVANÝ/Á IHNED NEPOZNAL(A), CO JE MU DAROVÁNO. CENA MÍRNÁ, VÝSLEDEK NAD OČEKÁVÁNÍ!  

  PŘILOŽENÁ MINCE HODNOTY 10 KČ NENÍ SOUČÁSTÍ NABÍDKY, SLOUŽÍ POUZE JAKO MĚŘÍTKO. VÝBĚR NAŠICH OSTATNÍCH PRODUKTŮ NALEZNETE NÍŽE.

  149 Kč
 • Technická práce PodkarpatoruskÁ zem - 1919-1933 - reprint knihy Kód: 125125-001MKO
  Technická práce PodkarpatoruskÁ zem - 1919-1933 - reprint knihy

  Reedice Užhorod 2004, 388 stran, nový nečtený stav. 


  Dílo obsáhle a podrobně popisuje práce, které byly provedeny v uvedených letech v nejvýchodnější části naší republiky - ať už šlo o stavby stovek nových škol, nemocnic, úřadů, vodovodů, elektráren apod.
  Mnoho dobových fotografií, grafů, tabulek, přehledů.

  490 Kč
 • Lidové památky Českého Švýcarska Kód: AD15-000CVVC
  Lidové památky Českého Švýcarska

  Natalie Belisová a (fotografie Zdeněk Patzelt, Václav Sojka), Krásná Lípa 2006, 189 stran, velmi pěkný stav.  

  1 000 Kč
 • Obrněný automobil BRDM 2 závod Arsenal Vyrobeno v SSSR 1:43 - model Kód: 60654UELISEK2
  Obrněný automobil BRDM 2 závod Arsenal Vyrobeno v SSSR 1:43 - model

  Obrněný automobil BRDM 2 závod Arsenal Vyrobeno v SSSR 1:43 - model

  Nikdy nepoužitá originální hračka z dob SSSR včetně krabičky. Rozměry 1:43. Materiál: Kov a plast. Výjimečná příležitost pořídit si položku v tzv. mint condition. V nabídce máme též ve stejné kvalitě samohybné dělo SU 100.

  1 690 Kč
 • Samohybné dělo SU 100 závod Arsenal Leningrad Vyrobeno v SSSR 1:43 Kód: 60654UELISEK
  Samohybné dělo SU 100 závod Arsenal Leningrad Vyrobeno v SSSR 1:43

  Samohybné dělo SU 100 závod Arsenal Leningrad Vyrobeno v SSSR 1:43

  Nikdy nepoužitá originální hračka z dob SSSR včetně krabičky. Na jedné straně krabičky drobná oděrka. Rozměry 1:43. Materiál: Kov a plast. Výjimečná příležitost pořídit si položku v tzv. mint condition.

  2 000 Kč
 • Lawn tennis (podpis) Praha-Karlín – M. Knapp 1911 Kód: AD14-0SCEW
  Lawn tennis (podpis) Praha-Karlín – M. Knapp 1911

  Pavlousek, Vítězslav – Lawn tennis (podpis)

  Praha-Karlín – M. Knapp 1911
  pevná plátěná vazba
  104 stran
  stav dobrý
  popis stavu – hřbet je malinko ošoupaný
  dedikace: Ženušce Ing. V. Pavlousek
  2., přepracované a rozšířené vydání. (tenis)

   

  890 Kč
 • Sport na lyžích - 1911 - Jiří Kejmar - 63 stran - sběratelská raritka Kód: 122122-155SCVB
  Sport na lyžích - 1911 - Jiří Kejmar - 63 stran - sběratelská raritka

  Sport na lyžích - 1911 - Jiří Kejmar - 63 stran - sběratelská raritka, formát A6, drobně pomačkáno, ale kompletně dochováno, žádná strana nechybí. 

  1 000 Kč
 • RADAN LÁŠEK - OPEVNĚNÍ Z ROKU 1938 - POSTAVENÍ VLTAVA (2 SVAZKY) Kód: AD14-0S0S0AAA
  RADAN LÁŠEK - OPEVNĚNÍ Z ROKU 1938 - POSTAVENÍ VLTAVA (2 SVAZKY)

  Radan Lášek Codyprint 2011, 235 stran formátu A5 + 104 stran, formátu A4, přílohová část, brožované, velmi dobrý stav obou knih.

  690 Kč
 • Střelci a čarostřelci Lugs, Jaroslav - 1977 Kód: AD3-004SC3
  Střelci a čarostřelci Lugs, Jaroslav - 1977

  Střelci a čarostřelci

  Lugs, Jaroslav - 1977 - 319 s. str.

  Naše vojsko, Praha 1977, 2. vyd.
  Vazba: tvrdá
  Stav: pěkný

   

  50 Kč
 • OBNOVA LANOVÉ DRÁHY PĚTŘÍN - METROSTAV REKLAMNÍ PROSPEKT 1985 - RARITA - 6 STRAN Kód: 122122-141A
  OBNOVA LANOVÉ DRÁHY PĚTŘÍN - METROSTAV REKLAMNÍ PROSPEKT 1985 - RARITA - 6 STRAN

  OBNOVA LANOVÉ DRÁHY PĚTŘÍN - METROSTAV REKLAMNÍ PROSPEKT 1985 - RARITA - 6 STRAN, ROZLOŽITELNÉ DO ROZMĚRU MĚNŠÍ A3. VHODNÉ DO MUZEA. 

  300 Kč
 • ČESKOSLOVENSKÝ LETECKÝ PRŮMYSL - KATALOG VÝROBKŮ - MONOGRAFIE - 1946 - AERO - ZLÍN - PAL - BAŤA - Messerschmitt Me 262 - PRAGA - SOKOL - ČÁP Kód: 1111- RETTIGKNIHAAAD
  ČESKOSLOVENSKÝ LETECKÝ PRŮMYSL - KATALOG VÝROBKŮ - MONOGRAFIE - 1946 - AERO - ZLÍN - PAL - BAŤA - Messerschmitt Me 262 - PRAGA - SOKOL - ČÁP

  ČESKOSLOVENSKÝ LETECKÝ PRŮMYSL - KATALOG VÝROBKŮ - PROPAGAČNÍ MONOGRAFIE V 5 JAZYKOVÝCH MUTACÍCH, FORMÁT A4, KROUŽKOVÁ VAZBA, CCA 100 STRAN, VYDÁNO PRAVDĚPODOBNĚ V R. 1946, TYPO OBÁLKY MILLER. ÚVODNÍ TEXTY DIV. GENERÁL ALOIS VICHEREK (RAF), ING. JAN BERVIDA A ING. F. FABINGER. 

  UVNITŘ NAPŘ. AERO, ZLÍN, PAL, BAŤA, POLDI KLADNO, ALE I NACISTICKÝ STÍHACÍ PRODOUVÝ BOMBARDÉR MESSERSCHMITT Me 262, STÍHAČKA C10, DÁLE PRAGA,SOKOL, ČÁP, MOTORY WALTER, PRAGA, ZLÍN, AVIA AJ. CCA 50 FOTOGRAFIÍ OBSAHU VIZ GALERIE PRODUKTU.

  LUXUSNÍ PREZENTACE ČS. LETECKÝCH PODNIKŮ A PŘIDRUŽENÝCH VÝROB Z DOBY, KDY NIKDO NETUŠIL, ŽE BRZY PŘIJDOU KOMUNISTÉ A ZAČNOU NIČIT NEJEN ČS. LETECKÝ A AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL, ALE I CELOU TUTO ZEMI VČETNĚ TĚCH, NA JEJICHŽ PRÁCI DOSUD STÁLA.

  Poznámka k letounu MESSERSCHMITT Me 262 a továrně Letňany:

  "Krátce po válce byla Avia znárodněna a již v roce 1946 bylo rozhodnuto, že se stane také automobilkou. Do Letňan se přesunula výroba nákladních vozů Škoda 706 R a autobusu 706 RO. Letecká část výroby se věnovala kompletaci německých letadel Messerschmitt Bf-109, ze kterých vznikaly stroje Avia C(S)-99, Arado (Avia C-2) a proudové stroje Messerschmitt Me-262, vyráběných pod označením Avia S-92. V padesátých letech se přeorientovala na sovětské bitevníky Iljušin-10 (A via B-33) a velké dopravní letadlo Iljušin-14 (A via-14)" (viz proklik na článek Letňanských listů Automobilka Avia oslaví 100. výročí založení)

  7 500 Kč
 • Magazín Lidových Václav Havel - 2011 - desítky unikátních fotografií Kód: AD14-0D0F
  Magazín Lidových Václav Havel - 2011 - desítky unikátních fotografií

  Desítky unikátních fotografií a zasvěcené texty připomínají Václava Havla v mimořádném speciálu Lidových novin, který vyšel v roce 2011. Magazín Václav Havel přibližuje život člověka, politika a dramatika na 116 stranách. Pěkný stav. Vhodné pro někoho, kdo se chce začíst....

  249 Kč
 • Jindřich Waldes – podnikatel, sběratel, mecenáš - katalog výstavy - Hana Králová a Martin Sovák Kód: AD8-00QS00SDF
  Jindřich Waldes – podnikatel, sběratel, mecenáš - katalog výstavy - Hana Králová a Martin Sovák

  Hana Králová; Martin Sovák; 2021,Jindřich Waldes. Podnikatel, sběratel, mecenáš, původní brož, 75 stran, rozměry 25*17 cm. Nová. 

  269 Kč
 • Škoda - automobily na plakátech a v prospektech 1945-2022 - škoda felicia - škoda 1101 - rapid - forman Kód: 753A3-A2AD
  Škoda - automobily na plakátech a v prospektech 1945-2022 - škoda felicia - škoda 1101 - rapid - forman

  Martin Kupec, Praha 2022, 420 stran, co strana, to krása. Kniha je nová. Luxusní dárek pro Vás nebo pro kolegu.  

  749 Kč
 • 284934030 5345375908834202 8199006474232194433 n Kód: 2352-AUIESHOS
  Dobří vojáci padli - Stanislav Rejthar - 313. peruť RAF - 4. vydání 2022

  PLK. STANISLAV REJTHAR: DOBŘÍ VOJÁCI PADLI, PRAHA 2022, 311 STRAN, 4. VYDÁNÍ, NOVÁ.

  Z leteckých vzpomínkových knih o čs. letcích RAF jsou podle mého názoru nejlepší dvě knihy. První knihou je bezpochyby bestseller "Sestřelen" (boj jedince proti nepříteli), tou druhou "Dobří vojáci padli" (celoživotní společný osud úzké skupiny v boji proti nacistickému a posléze komunistickému zlu). Oba letci, kteří své vzpomínky v těchto dvou knihách zaznamenali, se potkali nejprve ve Francii, poté v Anglii v 313. stíhací peruti a nakonec byli oba mezi dvaceti vybranými letci na začátku roku 1944 převeleni v rámci spojeneckých dohod do SSSR, aby se na konci války - skoro jako bájný Igor Hnízdo - ještě stihli zúčastnit Slovenského národního povstání (po pádu povstání se jeden z nich stal partyzánským velitelem viz Pochod bílou smrtí u Chabence). Ani jednoho z nich Němci nedostali, to nechali až na komunisty... Ani jim se však nepodařilo jejich celoživotní přátelství zlomit.... Tím prvním z nich byl František Fajtl, tím druhým Stanislav Rejthar, můj děda. Dneska se jeho paměti dočkaly díky nakladatelství Volvox čtvrtého, doplněného vydání. Kdo jste jeho knihu ještě nikdy neměli v ruce, najděte si prosím příležitostně čas v knihkupectví nebo v knihovnách. Kniha se kromě popisu jednotlivých osudů a bojových akcí vymyká plastickým obrazem každodenního života mnoha čs. letců ve Velké Británii, s nimiž byl Stanislav Rejthar v kontaktu jak ve vzduchu, tak v době volna na různých leteckých základnách, kde se tito muži z masa a kostí snažili - navzdory době - žít naplno i ve svých osobních životech, přestože věděli, že každý příští let může být letem posledním (Stanislav Rejthar např. patřil k těm, co se v Anglii v době války oženili, jednodenní propustku na svatbu mu telefonicky dal sám generál Janoušek). Kniha Dobří vojáci padli je proti ostatním vzpomínkovým knihám pozoruhodná dále tím, že tematicky nekončí rokem 1945, ale že ji Olga Bezděková spolu s mým dědou a babičkou, dokud žili, dotáhli přes těžká 50. léta, období uvolnění 60. let až do r. 1989, kdy to tady konečně prasklo a lidé, jak říkala babička, přestali kvůli letcům a jejich manželkám přecházet na druhou stranu chodníku. Kniha bude uvedena na trh ve čtvrtek 9. června 2022 na knižním veletrhu Svět knihy Praha 2022 a od dále ji bude možné pořídit i jinde. P.S.: Příběh mého dědy ve zkratce zde: https://www.idnes.cz/.../stanislav-rejthar-letec-druha...

  Pavel Bezděk, Praha 8. června 2022

  395 Kč
 • REVUE ŠKODA 1930 - ILGNERŮV MĚNIČ - MOTOR - FRNACISOVA VODNÍ TURBINA - ELEKTRÁRNA - DVOUOSOVÝ BENZINO ELEKTRICKÝ VŮZ ČSD - POŠKOZENO Kód: 122122-9
  REVUE ŠKODA 1930 - ILGNERŮV MĚNIČ - MOTOR - FRNACISOVA VODNÍ TURBINA - ELEKTRÁRNA - DVOUOSOVÝ BENZINO ELEKTRICKÝ VŮZ ČSD - POŠKOZENO

  REVUE ŠKODA, ČÍSLO ČERVEN 1930, TEXT V 5 JAZYCÍCH (ČJ, NJ, FJ, AJ A RJ), FORMÁT A5, 16 STRAN, ČETNÁ ČB. VYOBRAZENÍ. DESKY SILNĚ ZAŠPINĚNY VIZ SKEN, PRVNÍ LIST POŠKOZEN, OVŠEM PŘEDNOSTI ČÍSLA NALEZNETE V GALERII PRODUKTU. 

  199 Kč
 • REVUE ŠKODA 1936 - OLEJOVÝ STYKAČ - VYPÍNAČ - POJISTNÝ AUTOMAT - TROJFÁZOVÝ BRZDOVÝ MAGNET Kód: 122122-8
  REVUE ŠKODA 1936 - OLEJOVÝ STYKAČ - VYPÍNAČ - POJISTNÝ AUTOMAT - TROJFÁZOVÝ BRZDOVÝ MAGNET

  REVUE ŠKODA, ČÍSLO PROSINEC 1936, TEXT V 5 JAZYCÍCH (ČJ, NJ, FJ, AJ A RJ), FORMÁT A5, 16 STRAN, ČETNÁ ČB. VYOBRAZENÍ. DESKY SILNĚ ZAŠPINĚNY VIZ SKEN. 

  80 Kč
 • x Kód: AD12-000A0AS2
  Povstalci 5. díl. Vladivostok - ČSR Karel Fibich - 1932 - 251 str.

  Povstalci 5. díl. Vladivostok - ČSR

  Karel Fibich - 1932 - 251 str., Za svobodu, 1932,  3.vydání, dobová převazba s obálkou. Pěkný stav. Další díly viz naše nabídka.

   

  90 Kč
 • Povstalci 2 Mogila (legionáři) 1933 Fibich Karel Kód: AD12-000A0AS
  Povstalci 2 Mogila (legionáři) 1933 Fibich Karel

  Povstalci 2 : Mogila (legionáři) ,.1933

  Fibich Karel - 1933 - 376 stran, 3.vydání, dobová převazba s obálkou. Pěkný stav. Další díly viz naše nabídka.

   

  90 Kč
 • Fürst Franz und Fürstin Elsa von Liechtenstein - originální fotografie - rozměr 17*23 cm - atelier KOSEL WIEN Kód: A10-FOLIE-16-8
  Fürst Franz und Fürstin Elsa von Liechtenstein - originální fotografie - rozměr 17*23 cm - atelier KOSEL WIEN

  Fürst Franz und Fürstin Elsa von Liechtenstein - dobová cca 100 let stará originální fotografie - atelier KOSEL WIEN, rozměry 17*23 cm, v polovině poškozeno/ přeloženo. Princezna Elsa (1875-1947) byla dcerou židovského bankéře a průmyslníka Wilhelma Isaaka Wolfa, který byl v roce 1878 nobilitován, a jeho druhé manželky Idy Wodianerové.

  2 500 Kč
 • Johann II. Fürst von Liechtenstein Vaduz 1908 - Pamětní list k 50. výročí vlády - německy Kód: AD13-000OSOP2AAAA
  Johann II. Fürst von Liechtenstein Vaduz 1908 - Pamětní list k 50. výročí vlády - německy

   Johann II. Fürst von Liechtenstein

  IN DER MAUR, Carl von:  Johann II. Fürst von Liechtenstein, Ein Gedenkblatt zum 50jähri- gen Regierungsjubiläum.  Vaduz, 1908.  A5, četné fotografie. 24 stran textu plus fotopříloha. Uvnitř podtrháváno, v textu občasné skvrnky (foxing). Dobová vazba.

  2 000 Kč
 • Umění na Slovensku Karel Šourek, Melantrich, Praha, 1938 Kód: AD13-ZUZANA-S000OSOP2
  Umění na Slovensku Karel Šourek, Melantrich, Praha, 1938

  Umění na Slovensku   

  odkaz země a lidu; Soubor dokumentů

  red. Karel Šourek, Melantrich, Praha, 1938, velmi dobrý stav, hřbet a desky nepatrně odřené, listy nažloutlé. Jedná se o soubor obrazových dokumentů, zredigovaných z materiálu, shromážděného Besedou v Praze pro výstavu Staré umění na Slovensku na Hradě pražském v roce 1937 pořádané a z uměleckého materiálu výstavy samé, obsahuje velké množství čb fotografií, 88 + přílohy stran.

  1 000 Kč
 • PRAVIDLO Výcviku klisen - Bělehrad Tiskařská dílna ministerstva války 1900 Kód: AD12-D0D00DF
  PRAVIDLO Výcviku klisen - Bělehrad Tiskařská dílna ministerstva války 1900

  Pravidlo výcviku klisen - Bělehrad Tiskařská dílna ministerstva války 1900, vydané sbrským králem Alexandrem I. 15x10 cm, menší formát, 106 stran. Desky podrápané viz skeny. Raritní položka do každé koňařské sbírky nebo perla pro srbského sběratele. Vydalo Ministerstvo války, Všeobecné vojenské oddělení. 

  1 000 Kč
 • 132754 brezinova drahomira bukovanska marcela dekoracni kameny v metru trasa a 1 Kód: A10-FOLIE-5-22
  Dekorační kameny v metru (trasa A) Praha - Březinová, Drahomíra / Bukovanská, Marcela - pražské metro

  Březinová, Drahomíra / Bukovanská, Marcela – Dekorační kameny v metru (trasa A) Praha – Národní muzeum v Praze - Přírodovědecké muzeum, Mineralogicko-petrografické oddělení 1980.

  Sešit svazek 9/1980, A5, 32 stran edice Národní muzeum v Praze a Společnost Národního muzea stav dobrý číslo tisku /250

  390 Kč
 • O povětrnosti - František Josef Studnička - 1872 Kód: AD8-0000D0D0FV
  O povětrnosti - František Josef Studnička - 1872

  František Josef Studnička: O povětrnosti, Praha - 1872, nákladem spolku pro vydávání laciných knih českých, A6, 164 stran, uvnitř mapa, rozměry A6. Do svazku je přivázán ještě druhý titul o rostlinách z roku 1871. Listy zažloutlé. 

  690 Kč
 • Časy se mění, chuť zůstává. Příběh přerovského pivovaru. 140 let tradice 1872-2012 Kód: AD7-00VVCFGHJ
  Časy se mění, chuť zůstává. Příběh přerovského pivovaru. 140 let tradice 1872-2012

  Pivovar Zubr. Časy se mění, chuť zůstává. Příběh přerovského pivovaru. 140 let tradice 1872-2012. 50 stran, desky drobně ošoupané. 

  200 Kč
 • PRAGER PRESSE BILDERBEILAGE JUBILEJNÍ ROČNÍK 1928-1929 - OBRAZOVÁ PŘÍLOHA - NEUBERTŮV HLUBOTISK - ČKD - ŠKODA PLZEŇ - POLDI KLADNO - ŽELEZÁRNY VÍTKOVICE - WALTER - RINGHOFFER - TATRA - KOLBEN Kód: 555555-RRRDSD
  PRAGER PRESSE BILDERBEILAGE JUBILEJNÍ ROČNÍK 1928-1929 - OBRAZOVÁ PŘÍLOHA - NEUBERTŮV HLUBOTISK - ČKD - ŠKODA PLZEŇ - POLDI KLADNO - ŽELEZÁRNY VÍTKOVICE - WALTER - RINGHOFFER - TATRA - KOLBEN

  PRAGER PRESSE - SAMOSTATNĚ SVÁZANÉ HLUBOTISKOVÉ OBRAZOVÉ PŘÍLOHY Z ROČNÍKŮ 1928-1929. TYTO PŘÍLOHY FORMÁTU CCA A3, TIŠTĚNÉ VYSOCE KVALITNÍM NEUBERTOVÝM HLUBOTISKEM, BYLY 1 x TÝDNĚ VOLNĚ VKLÁDÁNY DO NOVIN PRAGER PRESSE. SVAZEK OBSAHUJE VELKÉ MNOŽSTVÍ VÍCESTRÁNKOVÝCH, ZPRAVIDLA 4-40 STRÁNKOVÝCH, REKLAMNÍCH PŘÍLOH (NOVINY JAKO TAKOVÉ VYDÁVAL ORBIS, OBRAZOVÉ PŘÍLOHY, TZV. BILDERBEILAGE, BYLY TIŠTĚNY U NEUBERTA - TIEFDRUCK VON NEUBERT UND SOHNE). 

  PODROBNOSTI O HISTORII NĚMECKÉHO LISTU PRAGER PRESSE, KTERÝ Z VELKÉ ČÁSTI PO CELOU DOBU PRVNÍ REPUBLIKY DOTOVALA ČS. VLÁDA, A ZEJMÉNA PAK BLIŽŠÍ INFORMACE O OBSAHU OBRAZOVÉ PŘÍLOHY JUBILEJNÍHO ROČNÍKU NALEZNETE NÍŽE:

  4 999 Kč
 • ttt Kód: 30513051-149A
  PŘEDMĚSTSKÁ ELEKTRICKÁ JEDNOTKA EM 475.1 ŽABOTLAM - VAGÓNKA STUDÉNKA - A5 - REKLAMNÍ PROSPEKT

  PŘEDMĚSTSKÁ ELEKTRICKÁ JEDNOTKA EM 475.1 ŽABOTLAM - VAGÓNKA STUDÉNKA - REKLAMNÍ PROSPEKT Z POČÁTKU 60. LET, VHODNÉ K REKLAMNÍMU VYUŽITÍ NEBO DO SBÍRKY. 1 LIST A5, 2 STRANY. 

  1 500 Kč
 • HOSPODÁŘSKÉ LISTY 1906-1909 USA KRAJANSKÉ PERIODIKUM Kód: AD10-ADAMA2
  HOSPODÁŘSKÉ LISTY 1906-1909 USA KRAJANSKÉ PERIODIKUM

  HOSPODÁŘSKÉ LISTY - ČASOPIS VĚNOVANÝ ZÁJMŮM ROLNICTVA ČESKO-SLOVANSKÉHO VE SPOJENÝCH STÁTECH. 

  ZCELA OJEDINĚLÉ VÍCE NEŽ 100 LET STARÉ KRAJANSKÉ PERIODIKUM ČECHŮ A MORAVANŮ Z OBDOBÍ LET 1906-1909 V AMERICE, KTERÉ BYLO NEPOCHYBNĚ KDYSI LODÍ PŘIVEZENO DO EVROPY.  

  POLOKOŽENÁ VELKOFORMÁTOVÁ VAZBA, VELKÝ FORMÁT (VĚTŠÍ NEŽ SKENER A4), HŘBET DROBNĚ POŠKOZEN, PRASKLÁ PŘEDNÍ PŘEDSÁDKA, DÁVNÉ DÍRKY VE HŘBETU, NĚKTERÉ STRÁNKY POTRHÁNY NEBO S UTRŽENÝMI ROHY VIZ FOTOGALERIE. SVAZEK JE VHODNÝ BUĎ PRO ČESKÉ KNIHOVNY NEBO PRO ČS. KRAJANSKÝ SPOLEK V USA. V NABÍDCE NAŠEHO ANTIKVARIÁTU NALEZNETE JEŠTĚ ROČNÍKY 1911-1914. 

  SVAZEK OBSAHUJE 2 ROČNÍKY:

  1. ROČNÍK 1906/1907 - 490 STRAN (24 ČÍSEL) 
  2. ROČNÍK 1908/1909 - 468 STRAN - (21 ČÍSEL)

  6 000 Kč
 • HOSPODÁŘSKÉ LISTY 1911-1914 USA KRAJANSKÉ PERIODIKUM Kód: AD10-ADASMAA
  HOSPODÁŘSKÉ LISTY 1911-1914 USA KRAJANSKÉ PERIODIKUM

  HOSPODÁŘSKÉ LISTY - ČASOPIS VĚNOVANÝ ZÁJMŮM ROLNICTVA ČESKO-SLOVANSKÉHO VE SPOJENÝCH STÁTECH.

  ZCELA OJEDINĚLÉ VÍCE NEŽ 100 LET STARÉ KRAJANSKÉ PERIODIKUM ČECHŮ A MORAVANŮ Z OBDOBÍ LET 1911-1914 V AMERICE, KTERÉ BYLO NEPOCHYBNĚ KDYSI LODÍ PŘIVEZENO DO EVROPY. 

  POLOKOŽENÁ VELKOFORMÁTOVÁ VAZBA, VELKÝ FORMÁT (VĚTŠÍ NEŽ SKENER A4), HŘBET DROBNĚ POŠKOZEN, PRASKLÁ PŘEDNÍ PŘEDSÁDKA, DÁVNÉ DÍRKY VE HŘBETU. SVAZEK JE VHODNÝ BUĎ PRO ČESKÉ KNIHOVNY NEBO PRO ČS. KRAJANSKÝ SPOLEK V USA. V NABÍDCE NAŠEHO ANTIKVARIÁTU NALEZNETE JEŠTĚ ROČNÍKY 1907-1909. 

  SVAZEK 3 ROČNÍKY:

  1. ROČNÍK 1911/1912 - 472 STRAN (STRANY 411-414 NEBYLY VEVÁZÁNY)
  2. ROČNÍK 1912/1913 - 492 STRAN - ČÍSLO 17 CHYBÍ, NEBYLO VEVÁZÁNO
  3. ROČNÍK 1913/1914 - 332 STRAN - ČÍSLA 1-16 (ČÍSLA 8+12 CHYBÍ, NEBYLY VEVÁZÁNY).  

  5 000 Kč
 • STAR - ZPRAVODAJ KLUBU BSA - Č.1/1973 - A5 - 12 STRAN - RARITA DO MUZEA Kód: AD7-0SSWW0D0DSSYYYDDDSSA8
  STAR - ZPRAVODAJ KLUBU BSA - Č.1/1973 - A5 - 12 STRAN - RARITA DO MUZEA

  STAR - ZPRAVODAJ KLUBU BSA - Č.1/1973 - A5 - 12 STRAN - RARITA DO MUZEA

  249 Kč
 • KAPITOLY O ČSL. FAŠISMU - NOVINA 1932 Kód: AD6-00D0DSSYYYDSSA4
  KAPITOLY O ČSL. FAŠISMU - NOVINA 1932

  KAPITOLY O ČSL. FAŠISMU - VYDALA NÁKLADEM VLASTNÍ NOVINA 1932 V PRAZE. PŮVODNÍ BROŽ, OBČASNÉ SKVRNKY, 64 STRAN. 

  1 390 Kč
 • Československé a polské vojsko v Rusku (Nová kapitola o staré historii) Kudela Josef 1938 Kód: AD6-00D0DSSYYYDA3
  Československé a polské vojsko v Rusku (Nová kapitola o staré historii) Kudela Josef 1938

  Československé a polské vojsko v Rusku (Nová kapitola o staré historii)

  Kudela Josef

  Moravský legionář Brno 1938, brož 40 stran, 8°, dobře zachováno

  390 Kč
 • Dějiny židů v českých zemích: od Hilsnera po Slánského Kód: 115115-12QQQ
  Dějiny židů v českých zemích: od Hilsnera po Slánského

  Martin Wein: Dějiny židů v českých zemích: od Hilsnera po Slánského, 2021, 272 stran, původní brož.

  Autor je historik zaměřující se na židovské dějiny a citlivě zpracovává vývoj interetnických vztahů v českých zemích a Československu na konci 19. a v 1. pol. 20. století. Cílem je zasadit dějiny židovských komunit na tomto území do obecnějšího rámce, a proto je práce platná i v širším a globálnějším kontextu nejen česko (slovenských) dějin. Výchozím bodem je porovnání prací tří teoretiků nacionalismu. Práce je členěna chronologicky a její narativ je založen na medailonech různých osobností, na jejichž biografiích jsou znázorněny historické události v detailním pohledu. Důležitým prvkem je analýza jazykového a náboženského rozložení sil jednotlivých aktérů a subjektů a kontextualizace vztahů mezi česky a německy mluvícím židovským obyvatelstvem a dalšími jazykovými a etnickými entitami.

  450 Kč
 • SHERMAN - 1943 WW2 US ARMY TANK - ORIGINAL SERVICE PARTS CATALOG FOR TANK MEDIUM M4A4 SNL G-104 Kód: AD6-0000A0SA0A
  SHERMAN - 1943 WW2 US ARMY TANK - ORIGINAL SERVICE PARTS CATALOG FOR TANK MEDIUM M4A4 SNL G-104

  PŮVODNÍ KATALOG DÍLŮ NA AMERICKÝ TANK SHERMAN, MEDIUM, M4A4 Z ROKU 1943. PŮVODNÍ BROŽ, FORMÁT A4, 379 ČÍSLOVANÝCH STRAN. PRVNÍ DVA LISTY NATRHLÉ A UVOLNĚNÉ VE VAZBĚ VIZ FOTOGRAFIE. MOŽNO NECHAT TAK JAK JE, NEBO MOŽNÉ STAV ODBORNĚ RESTAUROVAT. LUXUSNÍ DOPLNĚK DO VOJENSKÉHO MUZEA NEBO TECHNICKÉ KNIHOVNY.  

  ORIGINAL 1943 SERVICE PARTS CATALOG FOR SHERMAN TANK, MEDIUM, M4A4, BUILT FOR  THE UNITED STATES ARMY DURING WW2. A4 FORMAT, 379 NUMBERED PAGES, COMPLETE CONDITION, BOUND IN SOFT COVER. SPINE WITH A TEAR, FIRST 2 PAGES SEPARATED FROM THE SPINE, GENERAL CONDITION: PLEASE SEE PHOTOS IN THE GALLERY.

  10 000 Kč
 • Gallerye, aneb, Wyobrazenost neyslowůtněgssjch a neyznamenitěgssjch Osob Země České - DÍL 3 - PRAHA 1806 Kód: AD3-00B00DMILANREJTH
  Gallerye, aneb, Wyobrazenost neyslowůtněgssjch a neyznamenitěgssjch Osob Země České - DÍL 3 - PRAHA 1806

  Gallerye, aneb, Wyobrazenost neyslowůtněgssjch a neyznamenitěgssjch Osob Země České (Jan Hus, Jan Žižka, Jan Rokycana, Jiří z Poděbrad, Jeroným Pražský a Prokop Veliký):

  Spolu s wypsánjm důležitých, zwlásstnjch pamětnjch wěcý, genž se w Cžechách za časů starobylých, tak y pozdněgssjch zběhly: sebraná z neywýborněgssjch a wjry neyhodněgssjch Cžeských Kronykářů, a wyhotowená w Německém gazyku od Jozefa Ssiffnera; mynj z řeči w Českau přeložil Jan Ruljk. Praha 1806, díl 3, 312 stran, obsah podrobně viz galerie, desky vazby podrápané s úbyty a se stopami stáří viz sken. Kniha je stará více jak 200 let a obsahuje životopisy nejslavnějších vůdců doby husitské.  

  3 500 Kč
 • ORIGINÁLNÍ HRAČKA - DŘEVĚNÝ VLÁČEK - TOVÁRNA JOSEF NESVADBA - 194? - RARITA - LOKOMOTIVA - MAŠINKA Kód: 5555-UELISEKS
  ORIGINÁLNÍ HRAČKA - DŘEVĚNÝ VLÁČEK - TOVÁRNA JOSEF NESVADBA - 194? - RARITA - LOKOMOTIVA - MAŠINKA

  Předmětem nabídky je raritní dřevěný vláček vyrobený mezi lety 1945-1948 dřevozpracující firmou Josef Nesvadba. Pasecká pila, jak se firma jmenuje dnes, byla založená v r. 1865 Josefem Nesvadbou a jejím zaměřením od počátku bylo soustružení dřevěných součástek pro různá odvětví průmyslu (textilní, hračkářský, v době války i válečný viz například rukojeti pro granáty apod.). Zajímavostí firmy Josef Nesvadba je též skutečnost, že se jednalo o jedinou českou firmu v okolí tzv. Sudet, která si zachovala jméno českého zakladatele od založení až do dob znárodnění, tedy i v době druhé světové války.

  Vláček s rozměry (lokomotiva 20*10*8 cm, vagónek 20*10*8 cm) nebyl nikdy použitý, pouze byl více jak 70 let skladovaný pravděpodobně na půdě nebo jiných ne zcela vyhovujících zaprášených prostorech. Barvy na lokomotivě a vagónku jsou mírně oprýskané a zašlé. Každopádně se však jedná o ojedinělou sběratelkou záležitost s kulturně-historickým přesahem. Vhodné nejen pro sběratele, ale i pro muzeum hraček nebo lokální muzeum. Vláček byl vykoupen od potomka Josefa Nesvadby v roce 2021.   

  Další podrobnosti k historii firmy viz webové stránky současného provozovatele továrny v prokliku zde: https://www.paseckapila.cz/historie 

   

  2 000 Kč
 • VLTAVA CHALUPNÝ 1914 - VLTAVA, BEROUNKA, SÁZAVA Kód: 3031-14AAADS
  VLTAVA CHALUPNÝ 1914 - VLTAVA, BEROUNKA, SÁZAVA

  E. CHALUPNÝ: VLTAVA  1914, 249 STRAN, DOBOVÁ PLÁTĚNÁ PŘEVAZBA, PĚKNÝ STAV, PRVNÍ VYDÁNÍ. ČETNÉ FOTOGRAFIE. 

  299 Kč
 • Kingsley Amis - Šťastný Jim - 1970 Odeon Kód: AD9-0AQQQ0A0AAAAAAAQ4
  Kingsley Amis - Šťastný Jim - 1970 Odeon

  Kingsley Amis - Šťastný Jim - 1970

  Odeon - Praha 1970 - 2. vydání v Odeonu - Obálka Jiří Šalamoun - 204 stran - Brožované. Velmi dobrý stav. 

   

  49 Kč
 • Český šlechtic František Schwarzenberg - 1990 Kód: AD9-0A0A0AAAAQ2
  Český šlechtic František Schwarzenberg - 1990

  Český šlechtic

  František Schwarzenberg - 1990 - 270 str.

  Rozmluvy, Praha, 1990, 2. vydání, laminovazba, velmi dobrý stav, 270 stran.

   

  49 Kč
 • K dějinám Tatry Kopřivnice - sborník IV. Karel Rosenkranz Kód: 8316
  K dějinám Tatry Kopřivnice - sborník IV. Karel Rosenkranz

  K dějinám Tatry Kopřivnice - sborník IV.

  Karel Rosenkranz, Jan Kozlovský - 1990 - 246 str. Tatra Kopřivnice, pěkný zachovalý stav, celopl. vazba s přebalem, obsahuje čb. fotografie, 246 stran.

  400 Kč
 • Edith Piaf Berteaut, Simone - 1985 - 404 s. str. pěkný stav Kód: AD2-04AYY4A2
  Edith Piaf Berteaut, Simone - 1985 - 404 s. str. pěkný stav

  Edith Piaf Berteaut, Simone - 1985 - 404 s. str. pěkný stav

  20 Kč
 • Svět paranormálních jevů Kód: AD1-00SSEEAAA7SU5
  Svět paranormálních jevů

  Svět paranormálních jevů

  McKenna, Paul - 1999 - 143 str.

  Vazba: nakl. vazba s přebalem
  Stav: Velmi dobrý

   

  80 Kč
 • Tajemství pražského Golema - 2010 Kód: AD6-0S0S0
  Tajemství pražského Golema - 2010

  Tajemství pražského Golema je nejobsáhlejší studie na golemovské téma v českém i evropském měřítku. Čtivým a přehledným způsobem je v knize nahlíženo na legendu z nejrůznějších pohledů (judaismus, kabbala, dosavadní pokusy o interpretaci golemovy existence z magického i mystického hlediska atd.), aby byla zakončena výsledky vlastního výzkumu autora přímo na místě děje – na půdě pražské Staronové synagogy, kde byly golemovy ostatky údajně uloženy a kam se dosud jen málokdo dostal. Čte se ne jedním dechem, ale bez dechu. Odložíte ji až po poslední stránce, abyste se k ní znovu a znovu vraceli.

  16 stran barevné obrazové přílohy. Předmluva prof. Milan Nakonečný. Druhé, rozšířené, bohatě ilustrované vydání. Ivan Mackerle, 2010, 224 stran, pěkný stav.

  200 Kč
 • Tajemné Česko Kód: AD6-ADAMSSA2XCDA2AA7
  Tajemné Česko

  Tajemné Česko

  Jan A. Novák - 2010 - 320 str.

  XYZ, velmi dobrý stav, hrany odřené, karton. vazba s přebalem, 320 stran.

   

  100 Kč
 • Hitlerovy tajné zbraně Kód: AD6-ADAMA2XCDA2AA6
  Hitlerovy tajné zbraně

  Hitlerovy tajné zbraně

  Mehner, P. Vokáč - 2008 - 314 str.

  Velmi pěkný stav.

   

  80 Kč
 • Livbvz Metropolis (Tam, kde řeka Cidlina tratí své jméno) Kód: AD6-ADAMA2DA2AA3
  Livbvz Metropolis (Tam, kde řeka Cidlina tratí své jméno)

  Livbvz Metropolis (Tam, kde řeka Cidlina tratí své jméno)

  MNV Liblice nad Cidlinou 1981, obr. a foto doprovod, přebal drobně poškozen ve hřbetu. 

   

  50 Kč
 • Encyklopedie historických vojenských vozidel Kód: AD6-000S0S0S0
  Encyklopedie historických vojenských vozidel

  Vanderveen, Bart - 1999 - 400 str., nakl. Ivo Železný, 1999, pěkný stav

  490 Kč
 • POLDI - výrobní program + historie 1889-1964 - ilustrace HUGO KRATOŠKA - TYPO BRUSEL Kód: AD3-00045SM2
  POLDI - výrobní program + historie 1889-1964 - ilustrace HUGO KRATOŠKA - TYPO BRUSEL

  SPOJENÉ OCELÁRNY, NÁRODNÍ PODNIK KLADNO, VÝROBNÍ PROGRAM, DĚJINY PODNIKU - REKLAMNÍ KATALOG - VÝROBNÍ PROGRAM - A5 NALEŽATO, KROUŽKOVANÁ VAZBA, GRAF. ÚPRAVA A ILUSTRACE HUGO KRATOŠKA, 170 STRAN, PĚKNÝ STAV. OBSAH PODROBNĚ VIZ FOTOGALERIE. VHODNÉ DO SBÍRKY. 

  2 000 Kč
 • TRAGEDIA SLOVENSKYCH ZIDOV - FOTOGRAFIE A DOCUMENTY 1949 Kód: AD3-00G4AAGVVVV
  TRAGEDIA SLOVENSKYCH ZIDOV - FOTOGRAFIE A DOCUMENTY 1949

  Ústredný sväz židovských náboženských obcí na Slovensku, Štefan Engel. Dokumentačná akcia pri ÚSŽNO, 1949 - Počet stran: 150. Četné hlubotiskové fotografie Neubert.

  Pěkný stav. Obsah knihy orientačně viz bohatá fotogalerie. Raritní sbírkový titul. 

  2 999 Kč
 • GROSSGLOCKNER HOCHALPEN STRASSE - Grossglocknerská vysokohorská silnice - 30. LÉTA REKLAMNÍ PROSPEKT - Heinrich Caesar Berann INSBRUCK Kód: AD1-PROSPKETYAA
  GROSSGLOCKNER HOCHALPEN STRASSE - Grossglocknerská vysokohorská silnice - 30. LÉTA REKLAMNÍ PROSPEKT - Heinrich Caesar Berann INSBRUCK

  REKLAMNÍ PROSPEKT NA SLAVNOU VYSOKOHORSKOU SILNICI. NA TITULNÍ STRANĚ JE RAZÍTKO SEKRETARIÁT ČAMS V MORAVSKÉ OSTRAVĚ. ROZKLÁDACÍ, OBSAH VIZ FOTOGRAFIE. ROZMĚR 12*24 CM, 12 STRAN. PRO ZAJÍMAVOST UVÁDÍME, ŽE NA TÉTO SLAVNÉ SILNICI ZÍSKAL V SRPNU 1935 SLAVNÝ ČESKOSLOVENSKÝ ZÁVODNÍK BRUNO SOJKA (1909-1951) 2. MÍSTO  V ZÁVODU DO VRCHU (19,5 KM). 

  Pozn: Bruno Sojka (1909 – 1951) byl československý automobilový závodník. Závodil na vozech Bugatti (1931-1938), BMW a Cisitalia (1946-1948) jako soukromý jezdec a na vozech Tatra (1948-1951) jako tovární jezdec. Grossglocknerská vysokohorská silnice byla slavnostně otevřena v roce 1935. Prospekt navrhl známý rakouský grafik Heinrich Caesar Berann (1915-1999). 

  800 Kč
 • 9 mm pistole vz. 82 - předpis - 1987 - výhradně pro služební potřebu Kód: 5693-149
  9 mm pistole vz. 82 - předpis - 1987 - výhradně pro služební potřebu

  9 mm pistole vz. 82 - předpis - 1987 - výhradně pro služební potřebu, A5, 82 stran, zadní strana desek drobná šmouha při dolním okraji. Raritní doplněk ke zbrani nebo do muzea.  

  1 390 Kč
 • Bitva u Chotusic r. 1742 (vydání 1887) + Bitva u Slavkova 1805 (vydání 1898) - 2x mapa bitvy Kód: ADAMA2
  Bitva u Chotusic r. 1742 (vydání 1887) + Bitva u Slavkova 1805 (vydání 1898) - 2x mapa bitvy

  DVA TITULY V JEDNOM SVAZKU. DOBOVÁ PŘEVAZBA. ROZMĚRY SVAZKU: 12*18 CM. PĚKNÝ STAV, ROZKLÁDACÍ MAPY BITEV JSOU MÍRNĚ POMAČKÁNY.

  • Alois Slovák: Bitva u Slavkova s mapkou bojiště a obrazem tří císařů, Praha 1898, 154 stran.
  • Kliment Čermák: Bitva u Chotusic r. 1742. Monografie. Praha Rohlíček a Sieversa 1887, 48 stran, mapa a pořádek bitvy

  2 000 Kč
 • Návod obsluze jízdních kol Liberta Kód: ADAMA2-KRAB
  Návod obsluze jízdních kol Liberta

  DOPLNĚK KE SBÍRKOVÉMU KOLU, PŮVODNÍ BROŽ, A5, 16 STRAN, DROBNĚ OPOTŘEBENO.

  269 Kč
 • L&K - Škoda 1895 -1945 - Part I - ENGLISH EDITION - SKODA - LAURIN - KLEMENT Kód: ADAMA2.KRAB
  L&K - Škoda 1895 -1945 - Part I - ENGLISH EDITION - SKODA - LAURIN - KLEMENT

  PĚKNÝ DÁREK PRO ZAHRANIČNÍHO MILOVNÍKA ČESKÝCH VETERÁNŮ. STOVKY FOTOGRAFIÍ.

  JAN KRÁLÍK, 2004, 424 STRAN, DROBNÉ ŠMOUHY NA OŘÍZCE. 

  490 Kč
 • PETR HORA-HOŘEJŠ - TOULKY ČESKOU MINULOSTÍ 6 - postavy národního obrození Kód: 130130-990
  PETR HORA-HOŘEJŠ - TOULKY ČESKOU MINULOSTÍ 6 - postavy národního obrození

  Baronet/VIA FACTI 1997, 230 stran, vyřazeno z knihovny, velmi dobrý čistý stav.

  80 Kč
 • Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939 Kód: 6250-16
  Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939

  Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939

  Ideje, legislativa, instituce.

  Hlavačka Milan - Cibulka Pavel

  Historický ústav AV ČR v.v.i. 2015

  vázaná, 634 str., pěkný stav

  Tato monografie může sloužit jako přehledová příručka, která přináší základní informace o ideové lince sociálního myšlení v česko-rakouském prostoru, chudinském a sociálním zákonodárství a také o konkrétním institucionálním fungování chudinských a sociálních opatření v západní části habsburské monarchie a následně i v Československu v období od josefínských reforem do vypuknutí druhé světové války.

  400 Kč
 • Několik pohledů na SSSR - JAN UHER 1934 Kód: 5693-97
  Několik pohledů na SSSR - JAN UHER 1934

  Moravský legionář Brno 1934, 128 stran, brožovaná, A5, poškození hřbetu.

  Podrobnosti o autorovi a jeho životě viz zde: https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/uherjn.html

  150 Kč
 • Příběhy bezpráví – příběhy vzdoru Kód: 5693-82
  Příběhy bezpráví – příběhy vzdoru

  Příběhy bezpráví – příběhy vzdoru, Drda, Adam ed. - 2009 - 160 str., Člověk v tísni, 2009, 1. vyd., pěkný čistý stav.

   

  100 Kč
 • L&K - Škoda 1945 -2003 - Part II ENGLISH EDITION Kód: 145145-00
  L&K - Škoda 1945 -2003 - Part II ENGLISH EDITION

  LUXUSNÍ DÁREK PRO ZAHRANIČNÍHO MILOVNÍKA ČESKÝCH VETERÁNŮ. DÍL Č. 2 (1945 -2003), STOVKY FOTOGRAFIÍ. PĚKNÝ STAV, 424 STRAN, BEZ PŘEBALU, ROZŠÍŘENÉ 2. VYDÁNÍ Z ROKU 2003.

  ENGLISH: VERY NICE CONDITION, VOLUME II (1945 -2003), 424 PAGES, PAGES, EDITION 2003, VERY NICE CONDITION WITHOUT DUST JACKET. 

  500 Kč
 • Czechoslovakia Prague Orbis 1947 - photos - maps Kód: 8277
  Czechoslovakia Prague Orbis 1947 - photos - maps

  Původní brož, drobně opotřebena, 35 stran textu, cca 50 černobílých fotografií, plánek Prahy uvnitř a čtyři mapky vzadu jako příloha, 12 x 20,5 cm. Vydal Orbis 1947. Text je v angličtině. Celkově velmi pěkný stav. 

  490 Kč
 • Czechoslovakia Prague Orbis 1947 - photos - maps Kód: 8276
  Czechoslovakia Prague Orbis 1947 - photos - maps

  Dobová převazba, 35 stran textu, cca 50 černobílých fotografií, plánek Prahy uvnitř a čtyři mapky vzadu jako příloha, 12 x 20,5 cm. Vydal Orbis 1947. Text je v angličtině. Celkově velmi pěkný stav. 

  400 Kč
 • FRANTIŠEK FAJTL - PODRUHÉ DOMA - LETCI RAF 313. stíhací peruť Kód: AD17-8268
  FRANTIŠEK FAJTL - PODRUHÉ DOMA - LETCI RAF 313. stíhací peruť

  FRANTIŠEK FAJTL, PODRUHÉ DOMA, 1984, 313 STRAN PLUS FOTOPŘÍLOHA. PĚKNÝ STAV. 

  80 Kč
 • Periklovo Řecko Kód: AD5-000SAAZNOVU
  Periklovo Řecko

  Periklovo Řecko

  Ondřejová, Iva - 1989 - 265 s. str.

  Mladá fronta, Praha 1989, 1. vyd.
  Vazba: brožovaná
  Stav: dobrý

  50 Kč
Další produkty

Stránka 1 z 3 - 281 položek celkem